Máy kích điện Juha

Máy kích điện Juha JUST-2008

Công suất(KVA): 7.5
Đạc tính chung:
Làm mát; bằng không khí
Công suất hoạt động: 100% liên tục
Phương pháp chỉnh lưu: I.G.B.T High-speed [ … ]